Contact opnemen

Voor meer informatie...

Elzinga Rietdekkers

Vogelsang 56a, 9271 GD
De Westereen
(Zwaagwesteinde)

T/F: 0511 44 17 61

M: 06 207 469 48

E: info@elzingarietdekkers.nl

Elzinga rietdekkers is lid van de vakfederatie rietdekkers

Soorten daken

Elzinga rietdekkers verzorgt open en gesloten rieten daken...

Het open rieten dak

Het open rieten dak wordt ook wel het traditionele dak genoemd. Bij deze oorspronkelijke manier van rietdekken wordt het riet met spandraden en binddraad bevestigd op een open onderconstructie van daksporen en rietlatten. De rietdekker begint aan de onderzijde met het uitspreiden en vastbinden van het riet dat in bossen wordt aangevoerd. De onderste rij rietstengels wordt vervolgens afgedekt door een volgende laag. En deze weer door een volgende. Er ontstaat zo uiteindelijk een gesloten dakvlak, waarbij alleen het onderste stukje van de rietstengels is te zien. De rest van de stengels wordt volledig afgedekt door volgende stengels en deze 'schubsgewijze' opbouw van het dak verklaart veel van de eigenschappen van het rieten dak. Zo loopt regenwater heel makkelijk over het dak naar beneden, terwijl de rietlaag toch voldoende dampdoorlatend is. Een rieten dak kan hierdoor lang meegaan. Hoe lang is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hellingshoek van het dak, de kwaliteit van het riet, de nabijheid van bomen en het vakmanschap van de rietdekker.

Het gesloten rieten dak (schroefdak)

Het gesloten rieten dak wordt ook wel het schroef dak genoemd. Bij een schroefdak wordt het riet gedekt over met hout betimmerde afgesloten dak. Bij nieuwbouw wordt het riet direct aangebracht op een gesloten beplating met een dampremmende folie. Deze gesloten constructie heeft een aantal voordelen. Geen tocht zoals bij een traditionele rieten daken en ten aanzien van het brandgevaar twee gunstige effecten. bij het ontstaan van een brand binnen in het gebouw blijft het riet zo lang mogelijk afgeschermd. De vergroot de blusmogelijkheden. De toevoer van verbrandingslucht vanaf de onderzijde wordt beperkt. De uitbreiding van een brand in het riet verloopt daardoor beduidend minder snel en het rietpakket brandt vooral aan de bovenzijde. Het is daar beter bereikbaar voor het bluswater van de brandweer.

(bijkomend voordeel is de verzekeringspremie die hetzelfde is als een pannendak - Klik hier voor meer informatie)